Tarolit je mesto gde mozete zadovoljiti sve vase potrebe u vezi sa termoizolacijom - bilo da se radi o tarolit-plocama ili o stiroporu  
 
  KARAKTERISTIKE  
 

TAROLIT - KOMBI PLOČA  TROSLOJNA

 

"TAROLIT" izolacione ploče zauzimaju posebno mesto među izolacionim materijalima.

  izrađene su od tarolit mase (drvena vlakna koja su presvučena cementom i mineralizovana)

  kombinuju se sa svim građevinskim materijalima (beton, opeka, blokovi, drvo i dr.)

  pogodnih su dimenzija i težine

  pružaju izuzetnu sposobnost apsorpcije zvuka

  imaju značajnu protivpožarnu otpornost (30minuta)

 

 

 
     

 

Primenom posebnog tehnološkog procesa, proizvedene su i

 „TAROLIT-KOMBI“ TROSLOJNE

ploče sa stiroporom, u 3 sloja (0.5 cm tarolit mase + stiropor + 0.5 cm tarolit mase). U ovakvoj kombinaciji oba materijala su čvrsto povezana, a svojstva samih materijala koji su upotrebljeni pri izradi se međusobno dopunjuju:

stiropor, pored poznatih odličnih izolacionih osobina, u kombinaciji sa tarolitom dobija veću čvrstoću i vrlo veliku sposobnost za vezivanje svih vrsta maltera, što posebno pojednostavljuje ugradnju;

termička izolacija je znatno bolja od opeke, a neuporedivo bolja od betona.

 

 

Sve navedene osobine "TAROLIT i "TAROLIT-KOMBI" ploča doprinose. pored značajnih ušteda u energiji, i sigurnijem i komfornijem životnom ambijentu.

Moderna tehnologija izrade ploča, kao i njena zaštita i impregnacija, čuva u proizvodu sva prirodna svojstva drveta

TAROLIT JE EKOLOŠKI PRIHVATLJIV MATERIJAL

"TAROLIT", I "TAROLIT-KOMBI" ploče su atestirane - odgovaraju JUS i DIN normama, pa im je primena široka:

primenjuje se u stambenoj, individualnoj, industrijskoj i poljoprivrednoj izgradnji za toplotnu i zvučnu izolaciju zidova, krovova, plafona i podova.

Dimenzije Debljina Težina R k(s) k(u) Q λ
cm cm kg m*K/W W/m*K W/m*K W/m W/mk
200x50 2.5 8 0.42 1.69 1.47 23.81 0.059
200x50 3.5 8.5 0.63 1.20 1.09 17.14 0.056
200x50 5.0 9 0.96 0.88 0.82 10.31 0.052
200x50 7.5 10 1.50 0.60 0.57 6.93 0.050
200x50 10.0 11 2.04 0.32 0.30 3.50 0.046
 
 
CENOVNIK   ATESTI   UGRADNJA
 
 

TAROLIT - KOMBI PLOČA  DVOSLOJNA

 

"TAROLIT" izolacione ploče zauzimaju posebno mesto među izolacionim materijalima.

  izrađene su od tarolit mase (drvena vlakna koja su presvučena cementom i mineralizovana)

  kombinuju se sa svim građevinskim materijalima (beton, opeka, blokovi, drvo i dr.)

  pogodnih su dimenzija i težine

  pružaju izuzetnu sposobnost apsorpcije zvuka

  imaju značajnu protivpožarnu otpornost (30minuta)

 

 

 
     

 

Primenom posebnog tehnološkog procesa, proizvedene su i

 „TAROLIT-KOMBI“ DVOSLOJNE

ploče sa stiroporom, u 2 sloja (1 cm tarolit mase + stiropor). U ovakvoj kombinaciji oba materijala su čvrsto povezana, a svojstva samih materijala koji su upotrebljeni pri izradi se međusobno dopunjuju:

stiropor, pored poznatih odličnih izolacionih osobina, u kombinaciji sa tarolitom dobija veću čvrstoću i vrlo veliku sposobnost za vezivanje svih vrsta maltera, što posebno pojednostavljuje ugradnju;

termička izolacija je znatno bolja od opeke, a neuporedivo bolja od betona.

 

 

Sve navedene osobine "TAROLIT i "TAROLIT-KOMBI" ploča doprinose. pored značajnih ušteda u energiji, i sigurnijem i komfornijem životnom ambijentu.

Moderna tehnologija izrade ploča, kao i njena zaštita i impregnacija, čuva u proizvodu sva prirodna svojstva drveta

TAROLIT JE EKOLOŠKI PRIHVATLJIV MATERIJAL

"TAROLIT", I "TAROLIT-KOMBI" ploče su atestirane - odgovaraju JUS i DIN normama, pa im je primena široka:

primenjuje se u stambenoj, individualnoj, industrijskoj i poljoprivrednoj izgradnji za toplotnu i zvučnu izolaciju zidova, krovova, plafona i podova.

Dimenzije Debljina Težina R k(s) k(u) Q λ
cm cm kg m*K/W W/m*K W/m*K W/m W/mk
200x50 2.5 8 0.42 1.69 1.47 23.81 0.059
200x50 3.5 8.5 0.63 1.20 1.09 17.14 0.056
200x50 5.0 9 0.96 0.88 0.82 10.31 0.052
200x50 7.5 10 1.50 0.60 0.57 6.93 0.050
200x50 10.0 11 2.04 0.32 0.30 3.50 0.046
 
 
CENOVNIK   ATESTI   UGRADNJA
 
 
 

TAROLIT PLOČA

 

"TAROLIT" izolacione ploče zauzimaju posebno mesto među izolacionim materijalima.

  izrađene su od tarolit mase (drvena vlakna koja su presvučena cementom i mineralizovana)

  kombinuju se sa svim građevinskim materijalima (beton, opeka, blokovi, drvo i dr.)

  pogodnih su dimenzija i težine

  pružaju izuzetnu sposobnost apsorpcije zvuka

  imaju značajnu protivpožarnu otpornost (30minuta)

 

 

 
     

 

 

 

 

Sve navedene osobine "TAROLIT i "TAROLIT-KOMBI" ploča doprinose. pored značajnih ušteda u energiji, i sigurnijem i komfornijem životnom ambijentu.

Moderna tehnologija izrade ploča, kao i njena zaštita i impregnacija, čuva u proizvodu sva prirodna svojstva drveta

TAROLIT JE EKOLOŠKI PRIHVATLJIV MATERIJAL

"TAROLIT", I "TAROLIT-KOMBI" ploče su atestirane - odgovaraju JUS i DIN normama, pa im je primena široka:

primenjuje se u stambenoj, individualnoj, industrijskoj i poljoprivrednoj izgradnji za toplotnu i zvučnu izolaciju zidova, krovova, plafona i podova.

Dimenzije Debljina Težina R k(s) k(u) Q λ
cm cm kg m*K/W W/m*K W/m*K W/m W/mk
200x50 2.5 11 0.23 2.012 1.230 36.52 0.11
200x50 3.5 14 0.32 1.681 1.230 22.81 0.11
200x50 5.0 19 0.45 1.210 1.090 19.58 0.11
200x50 7.5 28 0.68 1.071 0.885 11.91 0.11
 
 
CENOVNIK   ATESTI   UGRADNJA
 
 
 

NAT TAVANICA

 

Najlakša armiranobetonska tavanica - NAT tavanica je polumontažna sitnorebrasta tavanica, sastavljena od Omnia nosača (binora), dodatne armature, i ispune od samogasivog stiropora, ugrađenih na Tarolit kombi ploči. Širina elemenata je 50cm, a dužina do atestiranih 600cm.

 

 

 
Ušteda u armaturi - i na ostalim konstruktivnim elementima
Ušteda u betonu - manja ukupna količina betona pri ugradnji

Zimska betoniranja - lakše se održava temperatura potrebna za vezivanje
Predfabrikovani malter plafona - velika ušteda u vremenu i bolji kvalitet površine
Instalacioni otvori - lako se prilagođava ukrajanjem
Ugradnja duplog bunara - mogućaje radi povećanja raspona u podupiranju.
 
Lakšaje oko 100 kg/m2
Ušteda je oko 8% betona
Termozvučno je izolovana
Brže se ugrađuje
Lakše se transportuje
Od ekoloških je materijala
Sa gotovim je betonom
Instalacije se lako provode
Jeftinija je
 
Mala masa - velike uštede u smanjenju materijala za zidove, temelje
Nosivost - povećana za smanjenje mrtvog tereta
Trusna područja - očigledne prednosti zbog manje težine
Termoizolovanost - ukupan termički fluks veoma smanjen
Akustična izolaciona moć - mnogo veća od klasičnih tavanica
Vatrootpornost - zadovoljava propise sama kombi ploča
Vreme manipulacije - brža montaža jer nema punioce
 
Tip Širljina Visina Statičko h Betonska ploča Kombi ploča Stiropor Visina binora Gotov malter
  bo=cm do=cm cm cm cm cm cm cm
NAT 10 50 14.00 8 4 3.5 6 7 0.5
NAT 12 50 16.00 10 4 3.5 8 7 0.5
NAT 14 50 18.00 12 4 3.5 10 9 0.5
NAT 16 50 20.00 14 4 3.5 12 12 0.5
NAT 17 50 21.00 15 4 3.5 13 12 0.5
NAT 18 50 22.00 16 4 3.5 14 12 0.5
NAT 20 50 24.00 18 4 3.5 16 12 0.5
NAT 23 50 27.00 21 5 3.5 18 12 0.5
 
 
Tip Uk. Debljina 1.50 Kn/m2 2.00 Kn/m2 3.00 Kn/m2 Težina Težina
  cm za raspon cm za raspon cm za raspon cm kg po m2 po 1m'
NAT 10 16 do 500 do 470 do 430 190 24
NAT 12 18 do 550 do 520 do 470 195 25
NAT 14 20 do 590 do 560 do 500 200 26
NAT 16 22 do 600 do 600 do 540 205 27
NAT 17 24 do 670 do 640 do 570 210 28
 

Kao vrstu NAT-tavanice posebne namene ovde pominjemo i KRONAT - krovni NAT

 

NAT elementi za krovna manja opterećenja zasnivaju se na principu sadejstva Tarolit - kombi ploča, i armaturnih elelmenata vezanih za Tarolit ploču cementnim malterom određenog sastava i čvrstine kao i kod NAT tavanica. Princip sadejstva i detalji izrade, kao i model, su zaštićeni patentnom prijavom, u varijantama KRONAT elemenata za montažu krovnih pokrivača kod hala i konstrukcija gde su podupiranja ekonomski manje isplativa. Manipulacija obzirom na težinu je dizalicama, a kod manjih raspona i ručno. Za Vaše potrebe, u konsultaciji sa Vama, uz saradnju instituta za materijale i konstrukcije Građevinskog fakulteta u Beogradu, rešićemo problem. Dosad su izvedeni i rasponi do 5,5m.

 

 
 
Mala težina elemenata - 54 do 117 kg/m
Termozvučno su izolovane
Vatrootporna je sa samogasivim stiroporom do 30min
Ekološki su vrlo prihvatljivi
Montaža traži 10% manje vremena nego na klasičan način
Manipulacija je laka i brza
U transportu, štedi prostor i vreme
Gotov plafon je prednost
 
 
Standarnde su dimenzije po propisima
Rogovi nisu potrebni
Jednostavno se obrađuje, krati žlebi, buši i iseca
Lako s tipluju letve
Proizvodi se u dužinama po potrebi
Povećanje unutrašnjeg prostora
Armiranje betonske ploče preko elemenata-nije potrebno
 
 
CENOVNIK   ATESTI   UGRADNJA
 
 
 

STIROPOR EPS 50

   
Dimenzije ploča su 1000 x 500 mm.
Debljine ploča su 10. 20. 30. 40. 50. 60. 70. 80. 90. 100. 110 i 120 mm
λ=0.041 W/mk

Ploče debljine 50 do 120 mm mogu se isporučivati sa preklopom - falcovane

 

Ploče od ekspandiranog polistirena (EPS)

gustina: 12 kg/m3
pritisna čvrstoća: 50 kPa
samogasive

Upotreba

Na mestima gde nije posebno tražena otpornost na pritisak
Za izolaciju potkrovlja, krovova...
 
 
 

STIROPOR EPS 70

   
Dimenzije ploča su 1000 x 500 mm.
Debljine ploča su 10. 20. 30. 40. 50. 60. 70. 80. 90. 100. 110 i 120 mm
λ=0.039 W/mk

Ploče debljine 50 do 120 mm mogu se isporučivati sa preklopom - falcovane

 

Ploče od ekspandiranog polistirena (EPS)

gustina: 15 kg/m3
pritisna čvrstoća: 70 kPa
samogasive

Upotreba

Za toplotnu izolaciju kuća
Za izolaciju spoljnih zidova i plafona
 
 

STIROPOR EPS F

   
Dimenzije ploča su 1000 x 500 mm.
Debljine ploča su 10. 20. 30. 40. 50. 60. 70. 80. 90. 100. 110 i 120 mm
λ=0.038 W/mk

Ploče debljine 50 do 120 mm mogu se isporučivati sa preklopom - falcovane

 

Ploče od ekspandiranog polistirena (EPS)

gustina: 17 kg/m3
pritisna čvrstoća: 75 kPa
samogasive

Upotreba

Za izradu fasada
Za izolaciju spoljnih zidova i plafona
Za toplotnu izolaciju kuća
 
 

STIROPOR EPS 100

   
Dimenzije ploča su 1000 x 500 mm.
Debljine ploča su 10. 20. 30. 40. 50. 60. 70. 80. 90. 100. 110 i 120 mm
λ=0.036 W/mk

Ploče debljine 50 do 120 mm mogu se isporučivati sa preklopom - falcovane

 

Ploče od ekspandiranog polistirena (EPS)

gustina: 20 kg/m3
pritisna čvrstoća: 100 kPa
samogasive

Upotreba

Za toplotnu izolaciju kuća, podova i ravnih ploča
 
 

STIROPOR EPS 150

   
Dimenzije ploča su 1000 x 500 mm.
Debljine ploča su 10. 20. 30. 40. 50. 60. 70. 80. 90. 100. 110 i 120 mm
λ=0.033 W/mk

Ploče debljine 50 do 120 mm mogu se isporučivati sa preklopom - falcovane

 

Ploče od ekspandiranog polistirena (EPS)

gustina: 25 kg/m3
pritisna čvrstoća: 150 kPa
samogasive

Upotreba

Za toplotnu izolaciju kuća, podova i ravnih ploča
gde se traži otpornost na pritisak
 
 

STIROPOR EPS 200

   
Dimenzije ploča su 1000 x 500 mm.
Debljine ploča su 10. 20. 30. 40. 50. 60. 70. 80. 90. 100. 110 i 120 mm
λ=0.031 W/mk

Ploče debljine 50 do 120 mm mogu se isporučivati sa preklopom - falcovane

 

Ploče od ekspandiranog polistirena (EPS)

gustina: 30 kg/m3
pritisna čvrstoća: 200 kPa
samogasive

Upotreba

Za izolaciju podova i ravnih ploča
na mestima gde se posebno traži otpornost na pritisak
 
 
Povratak na vrh strane Povratak na početnu stranu
 
© Tarolit 2013

  LAN Team